Ansedel Ivar Gotthard Sandberg

1903-1991

Född 1903-12-29 i Lyse (O).
Död 1991-03-13 i Kungshamn (O).
Begravd i Kungshamn, Vägga kyrkogård, kv. B, nr. 356 (kista, nr 2 i graven).
Detta är ett utdrag ur:

EN KRÖNIKA OM HUS BYGD OCH MÄNNISKOR

AV FOLKE SANDBERG

Nåhl- soldattorp 108 u. Djupedal1770 bodde dragonen Anders Djupström med hustru Anna på Nåhl.

Den 19/12 d.å. fick de sonen Hans.

1775 har det kommit en Christen Larsson han står inte då antecknad

som soldat men fem år senare är han skriven dragon Christen Stålhatt.

Namnet Larsson gick inte så bra i det militära. Christen bodde på Nåhl

till strax före sekelskiftet 1800.

Då avlöstes han av dragon Olof Djerf.

Olofs hustru hette Anna Olsdoter och var född 1773, Olof var född året före.

År 1810 16/ 12 föddes sonen Hans, som kom att efterträda sin far som

soldat på Nåhl, 1832. Han befordrades till korpral (liksom sin far) 1844,

men fick ta avsked p.g.a. sjuklighet, år 1863. Hans hade också soldatnamnet

Djerf. Han gifte sig med Johanna Andersdoter, född 2/5 1810 av

Martha Olofsdoter och Anders Jansson Fiskebäck. Johanna var född i Brastad.

Johannas och Hans barn:

Paulina, född 1832, död 40.

Amalia, född 1835, död i barnaåren.

Olle Anton, född 26/41836.

Paulina, född 1842, dog 1864.

Augusta Emelia, född 1844.

Karl August, född 17/121849.

Hilmer Ninus, född 22/1 1852.

1863 flyttade familjen till torpet Moen u. N. Hammar. Johanna dog på Moen 1867.

1869-70 bodde Hans Djerf på torpet Hageliden u. Slättna och därefter

på backstugan Giljan u. Djupedal. Då var bara Hilmer och Augusta hemmaboende.

1872 flyttade Hans Djerf till torpet Fagerbacka u. L. Ulseröd där han dog 1874.

Soldat på Nåhl efter Hans Djerf blev Carl Johan Andreasson-Djerf,

född 20/71844 i Håby. Han gifte sig 29/10 1869 med Maria Helena Eliasdoter

från Håby, född 26/1 1840.

Carls föräldrar Andreas Jonasson och Anna K. Andersdoter bodde på

Nåhl ett W-tal år men flyttade sedan till Foss socken.

Marias och Carls barn:

Axel Efraim, född 1219 1870, död 94.

Johan, född 1872, död 73.

Ida Charlotta, född 26/4 1874.

Johanna Margareta, född 19/5 1877. Gift med Johan Sandberg, Skummedal (hus 59).

Hilma Martina, född 18/1 1879.

Agda Josefina, född 22/121882.

Agnes Evelina, född 9/121884.

Carl Johan var 6 fot lång och antogs till soldat 29/91863. 1870 begärde

han få heta Dahlqvist, vilket beviljades. Han blev korpral 1873. Hustrun

Maria dog 7/2 1889.

Dottern Ida gifte sig 19/9 1896 med Albin Ninus Johannesson från

torpet Runnemyren u. Klättene. Han var född 14/12 1870 av Anna Chatrina

Larsdoter och Johannes Andersson, gifta 1871. Enligt uppgift arrenderade

till att börja med Albin och Ida, stället Nåhl. De hade sonen Axel Gerhard

född 24/11 1896.

Ida blev änka 1899 men gifte om sig 17/7 1903 med Georg Leopold

Sandberg från Skummedal (hus 69).

De hade barnen: Ivar, Johan, Harry, Gunborg, Agnes, Ella, Karl.

Georg var stenhuggare och skötte gården dessutom.

Georg byggde nytt bostadshus på 193!:r-talet. Ida dog omkring 1940 och

Georg i slutet av 1940-talet. Sonen Ivar övertog stället. Hans hustru, Karin

är från Tranemyr.

I slutet på 1970-talet tvångsköpte "Statsraff" stora delar av Humlekärr

och Hannevik. Om Ivar då blev tvungen att sälja Nåhl eller gjorde det

frivilligt är för mig oklart. Meningen var att anlägga ännu ett oljeraffinaderi

intill redan då nyss startade Scanraff. Planerna har nu nog ändrats. Något

raffinaderi blir nog ej byggt men framtida industrier kommer kanske att

anläggas här.

Ivar flyttade till Kungshamn och köpte hus där. Något av deras barn bor

i Kungshamn.

Stället Nåhl fanns 1984 fortfarande kvar.


Ivar Gotthard Sandberg.
Född 1903-12-29 i Lyse (O).
Död 1991-03-13 i Kungshamn (O).

f Georg Leopold Sandberg.
Född 1879-01-31 i Lyse (O). [1]
Död 1947-03-10 i Lyse (O). [2]


ff August Herman Sandberg f Olsson.
Född 1848-02-13 i Brevik, Bro (O). [3]
Död 1909-06-23 i Lyse (O). [2]
Soldat.


fff Olof Olsson.
Född 1819-05-15 i Lyse (O). [4]
Död 1894-06-18 i Lyse (O). [5]
Torpare.


ffff Olof Olsson.
Född 1789-05-24 i Lyse (O). [6]
Död 1867-03-15 i Nedre Lyse, Lyse (O). [7]


fffm Margareta Andersdotter.
Född 1791.
Död 1865-11-11 i Nedre Lyse, Lyse (O). [8]


ffm Johanna Kristina Fredriksdotter.
Född 1821-06-06 i Brastad (O). [9]
Död 1860-02-01 i Brevik, Bro (O). [10]

 
 

fm Kristina Andreasdotter.
Född 1847-02-17 i Herrestad (O). [11]
Död 1927-11-23 i Lyse (O). [2]

   
 
   
 

m Ida Charlotta Dahlqvist.
Född 1874-04-26 i Lyse (O). [12]
Död 1944-11-06 i Lyse (O). [2]


mf Karl Johan Dahlqvist f Andersson.
Född 1844-07-28 i Håby (O). [13]
Död 1909-06-19 i Lyse (O).
Soldat.

   
 
   
 

mm Maria Helena Eliasdotter.
Född 1840-01-26 i Håby (O). [14]
Död 1889-02-07 i Lyse (O). [15]

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Född 1903-12-29 i Lyse (O).

Klicka på bilden för att öppna, i originalstorlek, i nytt fönster
Födelseattest för Ivar Gotthard 19031229 i


Klicka på bilden för att öppna, i originalstorlek, i nytt fönster
Församlingsbok för Ivar Gotthard Sandberg i Nål 1903-1914


Klicka på bilden för att öppna, i originalstorlek, i nytt fönster
Giftemål

Död 1991-03-13 i Kungshamn (O).
Begravd i Kungshamn, Vägga kyrkogård, kv. B, nr. 356 (kista, nr 2 i graven).
Detta är ett utdrag ur:

EN KRÖNIKA OM HUS BYGD OCH MÄNNISKOR

AV FOLKE SANDBERG

Nåhl- soldattorp 108 u. Djupedal1770 bodde dragonen Anders Djupström med hustru Anna på Nåhl.

Den 19/12 d.å. fick de sonen Hans.

1775 har det kommit en Christen Larsson han står inte då antecknad

som soldat men fem år senare är han skriven dragon Christen Stålhatt.

Namnet Larsson gick inte så bra i det militära. Christen bodde på Nåhl

till strax före sekelskiftet 1800.

Då avlöstes han av dragon Olof Djerf.

Olofs hustru hette Anna Olsdoter och var född 1773, Olof var född året före.

År 1810 16/ 12 föddes sonen Hans, som kom att efterträda sin far som

soldat på Nåhl, 1832. Han befordrades till korpral (liksom sin far) 1844,

men fick ta avsked p.g.a. sjuklighet, år 1863. Hans hade också soldatnamnet

Djerf. Han gifte sig med Johanna Andersdoter, född 2/5 1810 av

Martha Olofsdoter och Anders Jansson Fiskebäck. Johanna var född i Brastad.

Johannas och Hans barn:

Paulina, född 1832, död 40.

Amalia, född 1835, död i barnaåren.

Olle Anton, född 26/41836.

Paulina, född 1842, dog 1864.

Augusta Emelia, född 1844.

Karl August, född 17/121849.

Hilmer Ninus, född 22/1 1852.

1863 flyttade familjen till torpet Moen u. N. Hammar. Johanna dog på Moen 1867.

1869-70 bodde Hans Djerf på torpet Hageliden u. Slättna och därefter

på backstugan Giljan u. Djupedal. Då var bara Hilmer och Augusta hemmaboende.

1872 flyttade Hans Djerf till torpet Fagerbacka u. L. Ulseröd där han dog 1874.

Soldat på Nåhl efter Hans Djerf blev Carl Johan Andreasson-Djerf,

född 20/71844 i Håby. Han gifte sig 29/10 1869 med Maria Helena Eliasdoter

från Håby, född 26/1 1840.

Carls föräldrar Andreas Jonasson och Anna K. Andersdoter bodde på

Nåhl ett W-tal år men flyttade sedan till Foss socken.

Marias och Carls barn:

Axel Efraim, född 1219 1870, död 94.

Johan, född 1872, död 73.

Ida Charlotta, född 26/4 1874.

Johanna Margareta, född 19/5 1877. Gift med Johan Sandberg, Skummedal (hus 59).

Hilma Martina, född 18/1 1879.

Agda Josefina, född 22/121882.

Agnes Evelina, född 9/121884.

Carl Johan var 6 fot lång och antogs till soldat 29/91863. 1870 begärde

han få heta Dahlqvist, vilket beviljades. Han blev korpral 1873. Hustrun

Maria dog 7/2 1889.

Dottern Ida gifte sig 19/9 1896 med Albin Ninus Johannesson från

torpet Runnemyren u. Klättene. Han var född 14/12 1870 av Anna Chatrina

Larsdoter och Johannes Andersson, gifta 1871. Enligt uppgift arrenderade

till att börja med Albin och Ida, stället Nåhl. De hade sonen Axel Gerhard

född 24/11 1896.

Ida blev änka 1899 men gifte om sig 17/7 1903 med Georg Leopold

Sandberg från Skummedal (hus 69).

De hade barnen: Ivar, Johan, Harry, Gunborg, Agnes, Ella, Karl.

Georg var stenhuggare och skötte gården dessutom.

Georg byggde nytt bostadshus på 193!:r-talet. Ida dog omkring 1940 och

Georg i slutet av 1940-talet. Sonen Ivar övertog stället. Hans hustru, Karin

är från Tranemyr.

I slutet på 1970-talet tvångsköpte "Statsraff" stora delar av Humlekärr

och Hannevik. Om Ivar då blev tvungen att sälja Nåhl eller gjorde det

frivilligt är för mig oklart. Meningen var att anlägga ännu ett oljeraffinaderi

intill redan då nyss startade Scanraff. Planerna har nu nog ändrats. Något

raffinaderi blir nog ej byggt men framtida industrier kommer kanske att

anläggas här.

Ivar flyttade till Kungshamn och köpte hus där. Något av deras barn bor

i Kungshamn.

Stället Nåhl fanns 1984 fortfarande kvar.
Gifte och barn


Gift 1937-05-15 i Lyse (O) [16] Karin Maria Sandberg f Gustafsson. Född 1914-11-27 i Bläsen, Humlekärr Westra, Lyse (O). [17]
Döpt 1914-12-06.
Faddrar: Stenhuggare Gustaf Albin Gustafsson i Slätten 23 BG, Lysekil (O). Hustru Josefina Carlsson i Slätten 23 BG, Lysekil (O).
Död 1996-12-03 i Kungshamn (O). [2]
Begravd i Kungshamn, Vägga kyrkogård, kv. B, nr. 356 (kista, nr 2 i graven).
19141127-4846

Sandberg, Karin Maria

Krong 12H

456 32 Kungshamn

Död 3/12 1996.

Folkbokförd (1992) i Kungshamn, Sotenäs kn (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Född 27/11 1914 i Lyse (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Änka (13/3 1991).

--------------

Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014:

Södra Sotenäs, Sotenäs kn (Västra Götalands län, Bohuslän)

Födelseförsamling i källan:

Lyse (Göteborgs och Bohus län)

Källor:

RTB 96 / SPAR 92f / SPAR 97


Karl Arnold Ivan Sandberg. Född 1937-06-23 i Djupedal, Lyse (O). [18]
Död 1937-11-16 i Djupedal, Lyse (O). [19]
Dödsorsak: Spasmo fili (krampattack) akut infektion.
19370623

Sandberg, Karl Arnold Ivan

Djupadal

Död 16/11 1937.

Kyrkobokförd i Lyse (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Född 23/6 1937 i Lysekil (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Pojke under 18 år.

--------------

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Lyse, Lysekils kn (Västra Götalands län, Bohuslän)

Födelseförsamling i källan:

Lysekil (Göteborgs och Bohus län)

Källor:

DB, FS


Margot Kerstin Irene Petersson f Sandberg. Född 1938-10-16 i Lysekil (O). [20]
Petersson, Camilla Elisabeth 19661002

Petersson, Christina Marie 19621130

Petersson, Jarl Elving 19380902

Petersson, Kerstin Margot Irene 19381016

Källor

 1. Lyse C:7 (1870-1887) Bild 50
 2. Sveriges dödbok 1901-2009
 3. Bro C:5 (1847-1861) Bild 11
 4. Lyse C:3 (1792-1849) Bild 1220 / sid 235
 5. Lyse F:1 (1861-1894) Bild 96
 6. Lyse C:2 (1729-1791) Bild 2120 (AID: v682a.b2120, NAD: SE/GLA/13347)
 7. Lyse F:1 (1861-1894) Bild 19 (AID: v693.b19, NAD: SE/GLA/13347)
 8. Lyse F:1 (1861-1894) Bild 17 (AID: v693.b17, NAD: SE/GLA/13347)
 9. Brastad C:4 (1820-1860) Bild 11 / sid 15
 10. Bro C:5 (1847-1861) Bild 790 / sid 49
 11. Herrestad C:4 (1830-1848) Bild 890 / sid 167
 12. Lyse C:7 (1870-1887) Bild 23
 13. Håby C:3 (1811-1846) Bild 210 / sid 409
 14. Håby C:3 (1811-1846) Bild 181 / sid 351
 15. Lyse F:1 (1861-1894) Bild 69
 16. Lyse E:4 (1928-1949) Bild 36 / sid 32
 17. Lyse C:10 (1904-1914) Bild 208 / sid 199
 18. Statistiska centralbyrån (SCB) - Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen H1AA:2948 (1937-1937) Bild 5020
 19. Statistiska centralbyrån (SCB) - Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen H1AA:2951 (1937-1937) Bild 2770
 20. Lysekil C:12 (1922-1940) Bild 2050 / sid 199
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Hemsida för släkten Grinder bördig från Lilla Malma i Södermanland. Jag började släktforska för att hitta pappan till min morfar Ernst Gustaf Grinder född 18980303 i Brink Lilla Malma av mor Hulda Sofia Karlsson men jag har ännu inte fått konstaterat vem fadern är. Uppdatering sker kontinuerligt då jag just nu lägger in alla födelseuppgifter och husförhör vid födseln och alla dödsattester, det är ett otroligt jobb men jag är lite envis så det ska nog gå. Vintern är lång och just nu har jag kommit till person 1530 av drygt 4800 stycken. Bilden föreställer Astrid Adele Berg född Högberg med sonen Ragnar som fikar på gräsplan vid Lunds gård strax utanför Nyköping, nära dagens flygplats Skavsta i mitten på 30-talet. Min mailadress är hakan.hogberg@gmail.com Framställd 2018-01-30 av Håkan Högberg med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.