Ansedel Christina Larsdotter

1807-1886

Född 1807-10-05 i Brastad, Göteborg och Bohus län [1] .
Död 1886-09-07 i Hala, Bro (O) [2] .
f_dda-brastad-c-3-1782-1819-bild-117-sid-227-christina_larsdotter_18071005_i__dsm_l.jpg
Bild

f_dda-brastad-c-3-1782-1819-bild-117-sid-227-christina_larsdotter_18071005_i__dsm_l.jpg
Christina Larsdotter
Född 1807-10-05 i Brastad, Göteborg och Bohus län [1] .
Död 1886-09-07 i Hala, Bro (O) [2] .
vigda-brastad-c-3-1782-1819-bild-96-sid-185-lars_andersson-helena_persdotter_18040427_i_brastad.jpg
F Lars Andersson.
Född 1772-02-29 i Ödsmål, Norra Rörvall, Ekhogen, Brastad (O) [3] .
Död 1851-04-06 i Ryk, Brastad (O) [4] .

     
 
   
 
     
 
   
 
f_dda-brastad-c-3-1782-1819-bild-14-sid-21-helena_persdotter_17831024_i_norra_r_rvall.jpg
M Helena Pehrsdotter.
Född 1783-10-24 i Brastad, Göteborg och Bohus län [5] .
Död 1863-05-24 i Brastad, Göteborg och Bohus län [6] .

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1807-10-05 i Brastad, Göteborg och Bohus län [1] .
Död 1886-09-07 i Hala, Bro (O) [2] .

hf-brastad-ai-1-1804-1809-bild-24-sid-33-christina_larsdotter_i__dsm_l_1807.jpg
Bild

vigda-bro-e-1-1831-1860-bild-8-sid-9-mattias_olsson_och_christina_larsdotter_18330416.jpg
Bild

d_da-bro-f-1-1861-1894-bild-92-kristina_larsdotter_18860907.jpg
Bild

Relationer och barn

Gift 1833-04-16 i Bro, Göteborg och Bohus län [7] .
Mattias Olsson. Född 1806-07-01 i Söderborg, Bro (O) [8] .
Död 1865-04-21 i Bro, Göteborg och Bohus län [9] .
Torpare
Nummer da021 i DISBYT

DIS Arkiv 021

Tel: Ändringsdatum:

Epost: dis_arkiv@dis.se

Webb-adress: http://disbyt.dis.se/disark.htm

-------------------------------------------------------------------------

Familjeöversikt för Christina Larsdotter

Far: Lars Andersson

f 1772 Brastad, Göteborgs & Bohus län (*) ;

d 1851 Brastad, Göteborgs & Bohus län (-) ;

Mor: Helena Pehrsdotter

f 1783 Brastad, Göteborgs & Bohus län (*) ;

Christina Larsdotter

f 1807 Brastad, Göteborgs & Bohus län (*) ;

Gift med Mathias II Olsson

f 1806 Bro, Göteborgs & Bohus län (*) ;

Barn

Carl Anton Mattsson

f 1835 Bro, Göteborgs & Bohus län (*) ;

Anna Maria Mattsdotter

f 1836 Bro, Göteborgs & Bohus län (*) ; d 1838 Bro, Göteborgs & Bohus län (*) ; * August Mattsson

f 1839 Bro, Göteborgs & Bohus län (*) ; d 1928 Hallsberg, Örebro län; * Hans Jacob Mattsson* f 1841 Bro, Göteborgs & Bohus län (*) ;* Johan Martin Mattsson

f 1845 Bro, Göteborgs & Bohus län (*) ;* Amalia Mattsdotter

f 1848 Bro, Göteborgs & Bohus län (*) ;*
Carl Anton Mattsson. Född 1835-01-01 i Broberg, Bro (O) [10] .
Död i förmodligen Norge.
Vigsel i Brastad 18600323

Brastad E:1 (1860-1894) Bild 6

Utflytt till Tönsberg 18611012 tillsammans med hustrun

Brastad BI:1 (1861-1894) Bild 6


Anna Maria Mathiasdotter. Född 1836-10-18 i Bro, Göteborg och Bohus län [11] .
Död 1838-11-06 i Bro, Göteborg och Bohus län [12] .
Dödsorsak: Kikhosta
August Mattsson. Född 1839-02-06 i Bro, Göteborg och Bohus län [13] .
Död 1928-02-21 i Hallsberg, Örebro län [14] .
Enslingen från Bockön18390226

Mattsson, August

Ålderdomshemmet

Död 21/2 1928.

Kyrkobokförd i Hallsberg (Örebro län, Närke).

Född 26/2 1839 i Bro (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Ogift man.

--------------

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Hallsberg, Hallsbergs kn (Örebro län, Närke)

Födelseförsamling i källan:

Bro (Göteborgs och Bohus län)

Källor:

DB

http://www.hembygd.se/stangenas/files/2013/01/1977_Torparpojken-fr%C3%A5n-Brodalen1.pdf

https://plus.google.com/105721643917748699925/posts

https://amatorastronomi.wordpress.com/2014/07/24/gubben-mattson/

August Mattsson *Enslingen på Bockön*Av Edmond BäckPublicerad i Malmöns Hembygdsförenings tidning "Kaprifolen" 1997I början av 1970-talet visade förvaltaren Per Hållen mig en avskrift ur en bok, som berättade om en förvaltare vid Malmöns stenhuggeri under 1860-talet. Hans namn var August Mattson. Avskriften var på 4 sidor och föll med åren i glömska tills jag blev påmind om dess existens av Per Hållens hustru, Gertrud Hållen.Nedanstående utdrag var gjort ur en bok som gavs ut år 1929 av redaktör Evert Sahlberg i Hallsberg. Den kom även ut i faksimil 1976. Tilläggas kan, att året före, hade Nils Samzelius gett ut en krönika om just denne August Mattson som under en längre tid fängslat mången människa i Närke.Det ovan nämnda utdraget låter som följer:"Mannen, som denna minnesskrift avser, naturfilosofen och den självlärde astronomen August Mattson, "Enslingen påBockön", föddes den 26 februari 1839 på torpet Hala under Bro prästgård i Bohuslän.Hans föräldrar, voro Mattias och Kristina Olsson och hade tre bröder och en syster. Det allra nödvändigaste i kunskapsväg fick han lära sig i prästgården, och i räkne- och skrivkonsten övade han sig ytterligare sedan han fått plats som biträde hos en av traktens affärsmän.Grundlig kännedomAtt han under denna tid också inhämtade så grundlig kännedom om den tidens invecklade bokhålleri att han längre fram blev i stånd att sköta materialförvaltarplatsen vid en järnväg och vara bokhållare på ett gods - det är ju blott ägnat att stärka intrycket av hans starkt utpräglade förmåga att vara sin egen läromästare. Efter åtskilliga konditioner hos olika handlande finna vi honom såsom förvaltare vid Kullgrens Enkas stenhuggeri på Malmön utanför Lysekil.RäddningsbragdUnder sin vistelse på Malmön var Mattson vid ett tillfälle den firade hjälten vid en tapper räddningsbragd. Det var dåbriggen "Major Wolff" från St. Tomas ön i Västindien, den 22 november 1861 strandade på Malmön under svår storm. Mattson var då blott 22 år gammal. Den unge förvaltaren, som gått där så tyst och tillbakadragen visade nu sitt verkliga jag. Med sant dödsförakt deltog han i räddningsarbetet och var nära att förgås bland de rasande vågorna, då han skulle rädda en holländsk sjöman. Såväl den skeppsbrutne som hans hjältemodige räddare kommo emellertid levande undan äventyret. Kapten Nissen, fartygets befälhavare, ville då såsom belöning för den stolta bragden utverka en räddnings medalj från Danmark åt stormnattens hjälte.Framtida karriärMen Mattson, som just då börjat lägga av pengar för sin framtida karriär, utbad sig i stället förmånen att få 25 riksdaler kontant. Kaptenen beviljade också detta utan ett ögonblicks betänkande. Dessutom fick Mattson många andra presenter av befälhavaren samt riklig ersättning för ordnandet av vaktmanskap och tillsyn av fartyget.Men den nye unge Mattson var minsann ej den som vilade på sina lagrar. Han vilade inte ens ut ordentligt efter ansträngningarna. Trots nattens strapatser var han på morgonen ute redan i första dagningen för att dra upp och märka olika slags vrakgods - plankor - ankare - skeppsruffar och mycket annat.FramtidsdrömmarNär det främmande sjöfolket lämnat ön, började tillvaron där att åter förefalla Mattson trist och innehållslös och han försökte finna utvägar att slå in på en ny levnadsbana. Bland annat hyste han planer på att övergå till lärarekallet och ämnade söka sig in vid folkskollärareseminariet i Göteborg.Dessa Mattsons framtidsdrömmar förverkligades ej och då han 1862 flyttade från Malmön var det inte för att börja vid seminariet utan i avsikt att tillträda en plats hos grosshandlare Ivar Kullgren i Uddevalla. För att bättre kunna fylla sina åligganden där, genomgick han 1863-1864 en kurs i bryggning av bayerskt öl.Han fick emellertid knappast användning för dessa sina kunskaper ty redan 31.5 1864 blev han materialförvaltare vid Uddevalla - Vänersborg - HerrIjunga - Järnvägs AB. Då han sedermera - det var f.ö. 17.10 1865 - övergick till bokhållarplatsen vid Frugårds och Vänersnäs egendomar erhöll han ett vackert erkännande om sitt arbete av järnvägsbolagets direktör.Denne förklarade nämligen att Mattson ådagalagt ett stadgat, pålitligt och hedrande uppförande samt med nit och skicklighet uppfyllt sina åliggande som materialförvaltare..."Väckte min nyfikenhetDet som väckte min nyfikenhet, när jag fick läsa ovanstående utdrag var påståendet om att han skulle ha varit förvaltare vid Malmöns Stenhuggeri i början av 1860-talet. Detta visste jag var felaktigt, eftersom förvaltarna vid denna tiden hette Carl Johan Bredberg 1860 - 1862 och Pehr Sieurin 1862 - 1864. En titt i husförhörslängden för Askums Sn 1861 - 1869 visar, att August Mattson i verkligheten "endast" var en ung bokhållare, men det var gott nog! I Bro Sn:s husförhörslängd står han som utflyttad till Malmön 1860 och flyttade från Malmön till Uddevalla 21.10 1863 och inte 1862.Nio olyckorVad beträffar fartygsförlisningen vid Malmön, så är denna sann. I Bohusläns Tidning 25.11 1861 kan vi läsa: "Oväder 22e eller i fredags på morgonen blåste en allvarsam syd, sydvestlig storm som tilltog på dagen blandad med regnbyar och 4 fot högre steg vattnet".Därefter berättas det i tidningen att nio olyckor hade inträffat i stormen och olycka nr 4 beskrivs så här:"Danska briggen "Major Wolff", förd av H. L Nielsen, lastad med soda, kummin, porslin och glasvaror, har strandat på Malmön. Besättningen bergad, fartyget vrak."Bärgade vrakgodsI en av sina dagböcker (1/7 1917 nr 30) skrev han följande:"Äfven jag var ute och bärgade vrakgods, då en brigg strandade vid Malmön . den dagen var jag ute i första dagningen och uppdrog och märkte en mängd olika slags vrakgods som plankor, smörklimpar, ankare, skeppsruffar -jag till och med fick fisk..."Vid mina samtal med Ludvig Smith från Malmön under åren 1970 - 1976, så berättade denne att det i åtskilliga fiskarhem på Malmön fanns porslin från fartygsolyckan 1861.Av rastlös naturAugust Mattson var av en rastlös natur, lämnade sin bokhållarplats vid Frugårds och Vänersnäs egendomar 1872. Efter åtskilliga "konditioner" och ett misslyckat försök med en egen firma, där hans besparingar försvann, bosatte han sig på ön Bockön i sjön Tisaren 1876.Här stannade han i 20 år. Här bedrev han hönseri och ägnade sig åt sina intressen som bl.a. astronomi, uppfinningar av olika slag och uppgörande av en ny almanacka. Hans stora intresse för astronomi och han; gedigna kunskaper i vitt skild; ämnen, har i många år fascinerat Närkebygdens folk.Efterlämnade dagböckerSkogaholms bruk ömmad' för denne annorlunda man och lät bygga en stuga och ett hönshus åt honom och upplät detta gratis åt honom under åren 1896 -1924, så länge som hans krafter stod honom bi. August Mattson avled på Hallsbergs ålderdomshem 1928, 89 år gam mal!Stoff till berättelsen om August Mattson har delvis varit hans efterlämnade dagböcker från åren 1870 - 1923. Förmodligen har det funnits fler med tanke på vad redaktör Salberg skrev 1929, d.v.s. året efter det att August Mattson gick ur tiden.
Hans Jacob Mattsson. Född 1841-12-01 i Bro, Göteborg och Bohus län [15] .
Död 1913-01-18 i Lysekil, Göteborg och Bohus län [14] .
Dödsorsak: Hjärtförlamning (paralysis cardio)
18411201

Mattsson, Hans Jakob

Färgaregatan 11

Död 18/1 1913.

Kyrkobokförd i Lysekil (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Född 1/12 1841 i Bro (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Gift man (1869).

--------------

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Lysekil, Lysekils kn (Västra Götalands län, Bohuslän)

Födelseförsamling i källan:

Bro (Göteborgs och Bohus län)

Källor:

DB FS
Johan Martin Mattsson. Född 1845-03-28 i Bro, Göteborg och Bohus län [16] .
Johan Martin flyttade till Norge den 28/12-1864 pagina Bro B:3 (1861-1894) Bild 14 i utflyttningslängden
Amalia Mattiasdotter. Född 1848-04-25 i Bro, Göteborg och Bohus län [17] .
Död 1935-05-23 i Bro, Göteborg och Bohus län [18] .
18480423

Alexandersson f. Mattiasdotter, Amalia

Mellberg

Död 23/5 1935.

Kyrkobokförd i Bro (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Född 23/4 1848 i Bro (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Änka (13/3 1931).

--------------

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Bro, Lysekils kn (Västra Götalands län, Bohuslän)

Födelseförsamling i källan:

Bro (Göteborgs och Bohus län)

Källor:

DB, FS

Källor

 1. Brastad C:3 (1782-1819) Bild 117 / sid 227
 2. Bro F:1 (1861-1894) Bild 92
 3. Brastad C:2 (1729-1781) Bild 158 / sid 309
 4. Brastad C:4 (1820-1860) Bild 188 / sid 459
 5. Brastad C:3 (1782-1819) Bild 14 / sid 21
 6. Brastad F:1 (1861-1894) Bild 12
 7. Bro-E-1-1831-1860-Bild-8-sid-9
 8. Bro C:3 (1774-1819) Bild 185
 9. Bro F:1 (1861-1894) Bild 19
 10. Bro C:4 (1820-1860) Bild 850 / sid 161
 11. Bro C:4 (1820-1860) Bild 910 / sid 173
 12. Bro C:4 (1820-1860) Bild 2150 / sid 421
 13. Bro C:4 (1820-1860) Bild 980 / sid 187
 14. Sveriges Dödsbok 1901-2009
 15. Bro C:4 (1820-1860) Bild 1050 / sid 201
 16. Bro C:4 (1820-1860) Bild 1190 / sid 229
 17. Bro C:4 (1820-1860) Bild 1300 / sid 251
 18. Bro F:3 (1917-1938) Bild 76 / sid 72
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Disgen producerat 2020-01-27 av Håkan Högberg hakan.hogberg@gmail.com Framställd 2020-01-27 med hjälp av Disgen version 2019.